top of page

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Twisted Cords weboldalon (a továbbiakban: Facebook oldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének igény bevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Szállítót ügyvezetőként Rapcsák Balázs képviseli.

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Felhasználó a Facebook oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Felhasználók által a Facebook oldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Facebook oldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Facebook oldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Facebook oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A rendelések lemondása a rendeléstől számított 4 órában indoklás nélkül megtehető, ezt követően a rendelés visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!

  • A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a termék/ek kézhezvételt követően, azonnal vagy kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül jelzed felénk a problémát telefonon, vagy e-mail-en!

  • Hiányos csomag esetén is reklamációt a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül fogadunk el.

  •  a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. § (1) bekezdésének c/ pontja amely kifejezetten az egyedi gyártású termékekre vonatkozik.

  •  

  • „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (elállás jogát)

  • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

 

Az ügyfél nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

 

A fent említett törvény a szerződés megkötésével életbe lép. Szerződés érvényessége az Eladó általi visszaigazoló E-Mail kiküldésével lép életbe.

 

Szállítás

A rendelkezésre álló szállítási módok közül a Vásárló választhatja ki az általa igényelt módot. A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, a Szállító által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni.

Szállítási módok:

-Házhozszállítás a Magya Posta által

 

Fizetés

Fizetés banki átutalással vagy PayPal rendszeren keresztül:

Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 4 munkanapon belül Szállítónak a megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét.

Fizetés utánvéttel:

Vásárló vállalja, hogy a kézbesítéskor készpénzben fizeti ki az ellenértéket a kézbesítést végző szolgáltatónak.

 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.

A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.

Az UTÁNVÉTTEL rendelt, és visszajelzés nélkül át nem vett rendelések szállítása költségét a megrendelőnek kiszámlázzuk!

 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételektől Szállító részéről kizárólag Szállító ügyvezetői jogosultak az egyedi szerződésben eltérést engedni.

 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételeket megismertem, és azokat a rendelésemmel elfogadom.

 

Szerződés érvényessége az Eladó általi visszaigazoló E-Mail kiküldésével lép életbe.

bottom of page